ISO 14001:2015

  • Chứng nhận ISO 14001
    Chứng nhận ISO 14001:2015 1. ISO 14001:2015 LÀ GÌ? Ngày 14/09/2015 tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001:2004. ISO 14001:2015 là một phần của bộ tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý môi trường áp dụng cho tất cả mọi tổ chức doanh nghiệp ở bất cứ nơi đâu....
  • LỢI ÍCH TỪ CHỨNG NHẬN ISO 14001
    Chứng nhận ISO 14001 tại Viện Chất lượng ISSQ Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) cung cấp Dịch vụ cấp Chứng nhận ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường.

Hỗ trợ khách hàng

0912112626

Đăng ký nhận thông tin