ISO 22000:2018

  • Chứng nhận ISO 22000:2005
    ISO 22000 là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất...
  • TIÊU CHUẨN ISO 22000 LÀ GÌ ?
    Tiêu chuẩn ISO22000 là Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm có phạm vi áp dụng mang tính quốc tế, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, Điểm khác biệt giữa ISO22000:2005 và HACCP là ...
  • CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI ISO 22000
    CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI ISO 22000

Hỗ trợ khách hàng

0912112626

Đăng ký nhận thông tin