ISO 9001:2015

  • Chứng nhận ISO 9001:2015
    Chứng nhận ISO 9001:2015 1. ISO 9001 LÀ GÌ? Ngày 14/09/2015 tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008. ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế và mọi hình...
  • NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG ISO 9001
    1. Phải thay đổi những thói quen cũ chưa tốt bằng thói quen mới tốt hơn. - Doanh nghiệp thường gặp phải trở ngại do sức ì tâm lý không muốn thay đổi, và thói quen lâu đời đã ăn sâu vào tiềm thức. 2. Xây dựng hệ thống tài liệu và triển khai áp dụng. - Việc ghi lại những gì đang làm một cách có hệ thống khá phức tạp (nên...
  • TẠI SAO NÊN CHỨNG NHẬN ISO 9001 ?
    ISO 9001:2015: Tự tin hơn về sản phẩm, cải thiện quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ với chi phí thấp hơn. Bạn có muốn chuyển đổi hoạt động riêng lẻ trong công ty thành hệ thống các quá trình? Bạn có muốn sản phẩm/dịch vụ cuối cùng của bạn có chất lượng ổn định và mức chi phí sản xuất thấp hơn? Bạn có nghĩ rằng sản phẩm/dịch...

Hỗ trợ khách hàng

0912112626

Đăng ký nhận thông tin